thiru meyyam 
  Location: Near Thiruppaththoor
  Moolavar: Sathyagiri naadhan
  Utsavar: Meyappan/Rajagopalan
  Thaayaar: ujjeevanaththaayaar
  Theerththam:
  1. Kathampa pushkaraNi
  2. Sathya theerththam
  Vimaanam: Saththiya kiri vimaanam
 • Azhvaar Mangalaasaasanam: Thirumangaiaazhvaar
  1206,1524,1660,1760,1852, 2016, 2050,2775