Make your own free website on Tripod.com


Moolavar
Vijayasanar
Posture Sitting
Star Aswini
Planet Moon
Uthsavar Emmidarkadivan
Thayar
Varagunavalli
Varagunamangai
Vimanam Vijayakodi
Prathatchyam
Agni
Vedavidth
Romesar
Theertham
Aganasam
Agni
Thambiravaruni
Ahamam Vaiganasam