Moolavar
Vijayasanar
Posture Sitting
Star Aswini
Planet Moon
Uthsavar Emmidarkadivan
Thayar
Varagunavalli
Varagunamangai
Vimanam Vijayakodi
Prathatchyam
Agni
Vedavidth
Romesar
Theertham
Aganasam
Agni
Thambiravaruni
Ahamam Vaiganasam